home werk biografie expo links contact
biografische gegevens
solotentoonstellingen
groepstentoonstellingen
werk bevindt zich ...
literatuur
interview 2001
dankwoord Sacha Tanja penning